Sehemu ya 1: Kaburi la Nani?

Tazama Video

Tazama kipindi cha kwanza na jaribu kufahamu hadithi kwa jumla. Baadaye, tutaangalia sarufi na msamiati kwa umakini zaidi.
Click the CC button on the bottom right-hand corner of the youtube video for Swahili subtitles.

 

License

Binadamu Copyright © 2018 by Rebecca Mandich. All Rights Reserved.