Sehemu ya 2: Fursa

Tazama Video

Tazama kipindi cha pili na jaribu kufahamu hadithi kwa jumla. Baadaye, tutaangalia sarufi na msamiati kwa umakini zaidi.
Click the CC button on the bottom right-hand corner of the youtube video for Swahili subtitles.

License

Binadamu Copyright © 2018 by Rebecca Mandich. All Rights Reserved.