Sehemu ya 2: Fursa

Sehemu ya 2: Fursa

Katika sehemu ya 2 tunaangalia changamoto za James kazini, hofu ya Elias kuhusu biashara yake, na fursa ya Frank.

License

Binadamu Copyright © 2018 by Rebecca Mandich. All Rights Reserved.