Sehemu ya 1: Kaburi la Nani?

Sarufi: Subjunctive

“Wanangu jitambulisheni na mseme nini mnachotaka.”

 

Jifunza zaidi kuhusu sarufi hii hapa:

License

Binadamu Copyright © 2018 by Rebecca Mandich. All Rights Reserved.