Sehemu ya 2: Fursa

Sarufi: Causative

“Ahadi zilikua za kufanikisha mambo yaende vizuri. Ni siasa.”– Mkurugenzi

“Nani amekuwezesha wewe kupata kazi hii?”– Elias

Tuliza akili“- Elias

Sentensi zote za juu ni mifano ya hali ya kutendesha. Jifunza zaidi kuhusu hali ya kutendesha hapa:

License

Binadamu Copyright © 2018 by Rebecca Mandich. All Rights Reserved.