Main Body

Mnyambuliko wa kufanyia (Prepositional Extension)

Katika Kiswahili, vitenzi hubadilika mara kwa mara kulingana na namna vinavyoathiriwa na mtenda (subject). Mabadiliko ya vitenzi kutokana na athari za mtenda husababisha mfanyiko (process) wa vitenzi unaoitwa “Mnyambuliko”. Kwa hivyo kuna mnyambuliko kama vile kufanya, kufanyia, kufanyiwa na kadhalika.

Mnyambuliko wa Kufanyia (Prepositional extensions)

Huonyesha kufanyika kwa kitendo “kwa niaba ya” (on behalf of). Kiambishi tamati ‘a’ kwenye kitenzi hudondoshwa (dropped) na nafasi yake kuchukuliwa (replaced with) na viambishi -ia, -ea, -lea na -lia kulingana na aina ya mzizi wa kitenzi. (the extensions -ia, -ea, -lea and -lia are determined by the root- structure of the verb which we will introduce in the next section )

Mifano:

Fanya                                        Fanyia (Prepositional)                                            Fanyiwa

i. Pika (cook)                                         Pikia                                                                     Pikiwa

ii. Soma (read)                                       Somea                                                                 Somewa

iii.Jenga (build)                                     Jengea                                                                  Jengewa

iv. Sema (talk/say)                                 Semea                                                                  Semewa

v. Andika (write)                                   Andikia                                                                Andikiwa

Exercises

Study the following images. Make any three sentences using verbs in prepositional extension forms given above (Mnyambuliko wa Kufanyia). Example:

  • mwalimu alitusomea hadithi

Pupils in class

Image result for pictures of a student writing

A girl writing a letter to a friend

 

Working as a cook in a restaurant

 

Image result for pictures of men building

A construction worker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

License

Materials for Swahili Learners Copyright © by kdthomp3. All Rights Reserved.