1.3 Mustafa

I. Aşağıdaki sorular üzerinde konuşun.

  • Ülkenizin kurucusu kim veya kimler?
  • Bu kişiler niçin önemli?
  • Bugünkü Türkiye topraklarında daha önce hangi imparatorluk vardı?
  • İmparatorluğun sınırları nerelere kadar uzanıyordu?
  • Birinci Dünya Savaşından sonra dünyada neler değişti?
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun ile ilgili neler biliyorsunuz?

II.

 

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book