1.5 Üç Kişi

1.5.4 Sözcükler

I.

 

     Biri işadamı ve çay merasimi üstadı Yamada Torajiro, biri mimar, profesör ve ilk Japon mimarlık tarihçisi İto Chuta; diğeri de Budist din adamı, araştırmacı Otani Kozui. Üçü de Japonya’da kendi alanlarında iz bırakmış önemli isimler. Her biri 19. Yüzyılın sonu, 20. Yüzyılın başında, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne merak sarıp İstanbul’a geldi ve burada yaşadıklarına dair eserler de bıraktılar.

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri için üstad sözü uygun olur?
 2. Çok iyi ders üniversite hocası.
 3. Çok iyi keman hocası.
 4. Cami hocası.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde alan sözü yukarıdaki ile aynı anlamdadır? (same meaning as in the paragraph)

 

 1. Polis kaza alanına kimseyi almadı.
 2. Güzel sanatlar alanında çalışmak istiyorum.

 

 1. İz bırak- sözü aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamdadır?
 2. Karda yürüyen tavşan ayak izlerini bırakmış.
 3. Salvador Dali stili ile resim sanatında iz bıraktı.

 

 1. Aşağıdakilerden hangileri önemli isimler?
 2. Ahmet b. Atatürk c. Madonna

 

 1. Merak sar- : Çok ilgi duymak anlamındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine merak sardığınızı yazın.

 

 1. Çocukken basketbol oynamaya.
 2. Lisedeyek sabahları sütlü kahve içmeye.
 3. Şimdi klasik müzik dnlemeye.
 4. …………………………….

 

 1. Genel olarak din işleri için kullanılan söz hangisidir?

 

 1. din adamı b. insanı c. kişisi      d. dindar

 

 

Buna göre hukuk ile uğraşanlara ne denir? ……..

Buna göre siyaset ile uğraşanlara ne denir? …….

 

Budist din adamı; Budizm dininin rahipleridir. Buna göre başka hangi din adamları olabilir?

(imam) …………

(rahip)……….

(haham)……….

(ortodoks)…….

II.

 

Torajiro, ‘Türkiye’ye Resimli Bir Bakış’ adlı İstanbul’u çağdaş bir Japon’un gözünden anlatan bir kitap yazarken, Chuta Osmanlı topraklarını kapsayan ayrıntılı bir seyahatname, mimari eserlerle ilgili çizimler, fotoğraflar ve konferans kayıtları bıraktı. Budist Kozui ise cumhuriyetin ilk yıllarından önce Atatürk ile Ankara Sanayii Ziraiyye şirketini sonra da Bursa’da Mehmet Memduh Bey  (Gökçen) ve Kavalalı Hüseyin Bey ile birlikte, şehirde ipek kumaş üretimini canlandırmaya yönelik, ipek dokumacılığı üzerine bir fabrika kurdu.

 

 

 1. Yukarıdaki paragrafta göz sözü hangi anlamda kullanılmıştır?
 2. Kafamızda görmemizi sağlayan organ.
 3. Japonların teknolojisi.
 4. Özel yorum.

 

 1. Aşağıdakileri eşleyin.
kapsayan

ayrıntı

seyahatname

ilgili

kayıt

üretim

kur-

gezi yazısı

ilgisi olan

belgelenmiş, arşivde hazır

yeni mal yapma

içine alan

yeni bir iş yeri açma

detaylı

 

 

 1. kapsamak –kap ve ayakkabı arasında nasıl bir bağlantı vardır?
 2. ayrı ve ayrı-ntı arasındaki ilişki hangisinde vardır?

kes- ve …….

dök- ve ….

kır- ve …..

 

III.

 

Her üç Japon aydını için Osmanlı mirası üzerine kurulan Atatürk’ün genç cumhuriyeti, doğu modernleşmesinin hayalden gerçeğe dönüştürülmüş öncü bir modelidir. Suna ve  İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde açılan ‘Hilal ve Güneş’ sergisi de işte bu üç önemli adamın izlenim, tecrübe ve geride bıraktıklarını bir arada görme şansı veriyor. Ayrıca müzelerden, özel koleksiyonlardan ilk kez gün ışığına çıkan pek çok tarihi eser, obje ve dökümanlar da sergide yer alıyor.

 

 1. Japon entellektüeli yerine yukarıda hangi söz kullanılmış? aydını
 2. Osmanlıdan kalan (remaining) anlamındaki söz hangisidir? mirası
 3. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
 4. Monarşi b. Diktatörlük c. Cumhuriyet d. Demokrasi
 5. Aşağıya  3 hayal ve 3 gerçek yazın:
Hayaller Gerçekler

 

 1. Yukarıda bir işi ilk kez yapan anlamına gelen söz hangisidir? öncü
 2. Bir yer veya bir nesne ile ilgili kendi fikirlerinizi paylaşma anlamında yukarıda hangi söz kullanılmıştır? izlenim
 3. Tecribe sözü hangi anlamda kullanılmış?
 4. Deneyim b. Meslek
 5. Aşağıdaki durumda şans vermek sözünü mesajınızda nasıl kullanırsınız?

 

Kuzeniniz geçen yıl evinizde misafir olarak kaldı ama giderken evi pis bıraktı. Yatağını hiç toplamadı. Hiç duş almadı. Yemeklerini dışarıdan aldı ve kalanları masanın üzerinde bıraktı. Eve arkadaşını davet etti ve sabaha kadar birlikte yüksek sesle müzik dinlediler, dans ettiler.  Aynı arkadaşınız bir iş başvurusunda bulunmak için tekrar yaşadığınız şehre gelecek. Size bir mesaj yazı ve evinizde bir gece kalmak istediğini söyledi. Sizin cevabınız:
 

Sevgili  Kuzenim,

…………………………………………….

 

 

 1. Gün ışığına çıkmak sözü hangi durum için kullanılır?
 2. Sabah olunca
 3. Eski bir eseri bulunca

 

 1. Yukarıdaki paragrafta çok eski eser için kullanılan söz hangisi?

 

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book