1.4 Bob Dylan

1.4.5 Dil Bilgisi

 1. Yukarıdaki paragrafta kütür ile igli ve din ile ilgi anlamı veren ekleri bulun.
 2. –yorsa..  …………..-mıştı.

Hatırlıyorsanız gündeme gelmişti.

Son günlerde yaşadıklarınızı aynı grameri kullanarak payaşın.

 

Hatırlıyorsanız

 

 

 

 

 1. -nin…..olduğunu bil-

 

Dedesi Ali Kemal.  Biliyoruz.
Dedesinin  Ali Kemal olduğunu biliyoruz.

 

 

 

 

Müze meydanda.  Biliyoruz.
 

 

 

 

 Türkiye’nin başkenti Ankara.  Biliyorum.
 

 

 

 

 

Hava soğuk.  Biliyoruz.
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. –en:

 

 Kazan, 1970’lerden itibaren Türkiye’yi sık sık ziyaret ediyor.
1970’lerden itibaren Türkiye’yi sık sık ziyaret eden Kazan,

 

 

 

 

 

 

 

Dil Bilgisi

 1. çoğumuz “Bizim aramızdan çok kişi” anlamı verir. Buna göre aşağıdaki noktalı yerleri doldurun:

 

Sizin aranızdan çok kişi : ……………

 

Onların arasından çok kişi : …………

 

 

 

 1. Nar yerine Nobel ödüllü Bob Dylan geldi. Cümlesi “Nar gelmedi” ama “Bob Dylan geldi.” anlamındadır. Buna göre aşağıdaki cümleleri yerine sözcüğünü kullanarak birleştirin.

 

Çay almadım ama  kahve aldım.
Koltuğa oturmayacağım ama sandalyeye oturacağım.
Macaristan’a gitmeyeceğim ama  Türkiye’ye gideceğim.

 

 

 1. Yazdığı şiirleri besteleyip şarkı olarak da okuyan Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan yan cümlesinin tam şekli şöyledir:

 

Bob Dylan şiir yazıyor. Bob Dylan şiirleri besteliyor.
Bob Dylan [Bob Dylan şiir yazıyor.]şiirleri besteliyor.
Bob Dylan yazdığı şiirleri besteliyor.

 

Bob Dylan yazdığı şiirleri besteliyor ve okuyor.
Bob Dylan yazdığı şiirleri bestele y-ip okuyor.

 

 

 

Bob Dylan yazdığı şiirleri besteleyip [ Şiirler şarkı oluyor] okuyor.
Bob Dylan yazdığı şiirleri besteleyip şarkı olarak okuyor.

 

 1. ikinci konserini veren Bob Dylan, : Bob Dylan ikinci konserini verdi
Çocuk yere düştü.
Bakan İstanbul’a gitti.
Kardeşim mezun oldu.

 

 

 1. çok dinlenenler: Herkes onları çok dinledi. Herkes tarafından çok dinlendiler.
Herkes onları çok sattı. Herkes tarafından çok satıldılar.
Herkes onları çok içti.  Herkes tarafından çok içildiler.
Herkes onları çok okudu. Herkes tarafından çok okundular.

 

 

 1. tanımlayacağı üniversiteden: üniversiteyi tanımlayacak
O dairede oturacak.
O arabayı alacak.
O uçağa binecek.

 

 1. gidenin geri dönmediği” bir yer : O yere gidiyorlar ama geri dönmüyorlar.
O yemeği yapıyor ama yemiyor.
O kitabı okuyar ama sevmiyor.
O filmi izliyor ama anlamıyor

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book