1.3 Mustafa

1.3.4 Sözcükler

 

I. Aşağıdaki sözcükleri eşleyin:

Durumu ağır

Bilinci kapalı

Kendine gel-

Yarıda bırakmak-

Minnacık

Kaderini çiz-

Dayak ye-

Kapıyı vurup çık-

Baba ocağı

 

İğne ipliğe dön-

Bıyıkları terle-

Başını döndür-

Can at-

 

Çok hasta ol-

Bilincini yeniden kazan-

Yeni ergen erkek çocuk için

Çok zayıfla-

Etrafında olup bitenin farkında olma-

Bir kişinin geleceği hakkında karar ver-

Güzelliği ile birini etkile-

Yapmayı çok iste-

Bitirmediğimiz işler için

Dövül-

Terk et-

Ev veya aile

 

Çok minik olan

 

 

 

II. Aşağıdaki kelime gruplarının dinlediğiniz videoda ne ilgili olduklarını yazın:

 • Barınak, yuva, sürgün yurt :
 • Sıtma, baygın, ağır, kendine gel-; bağımsız, uykusuz, parasız;
 • Sıkıntı, üzüntü, öfke; milliyetçilik, yenilgi, harp, isyan, sınır, hürriyet;
 • Güverte, gemi, içki, vals
 1. Osmanlı İmparatorluğu’nun küçülmesi
 2.  Mustafa’nın çocukluğu
 3. İstanbul’a yolculuk
 4. Askeri okulda öğrenciliği

III. Boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurun.

[hiç değilse, yüzyıl, yıllarca, ardı ardına, yıllarında]

 1. Milliyetçilik 19. …………………….. en önemli ideolojik akımıdır.
 2. Osmanlı İmparatorluğu ………………………… toprak kaybetti.
 3. Mustafa Kemal, Harbiye ………………. çok fena hastalandı.
 4. Çocukluğunda yaşadıklarını ………………… unutmadı.

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book