1.5 Üç Kişi

1.5.3 Sorular

 1. Eşleştirin. (match)

 

işadamı

çay merasimi üstadı

Budist din adamı

araştırmacı

mimar

ilk Japon mimarlık tarihçisi

Kitap yazdı.

profesör

İto Chuta
Yamada Torajiro
Otani Kozui
 

 

 

II . Doğru/Yanlış  (True/False) sorularını cevaplayın:

 1. Yamada Torajiro çay satıcısı. (D/Y)
 2. İto Chuta mimar değil. (D/Y)
 3. Üçü de Japonya’da tanınmıyor. (D/Y)
 4. Sadece biri İstanbul’a geldi. (D/Y)
 5. Chuta Osmanlı Devleti’nde gezdi. (D/Y)
 6. Budist Kozui Atatürk ile şirket kurdu. (D/Y)
 7. Bursa’da ipek fabrikası kuran işadamıydı. (D/Y)

 

 

 

 

 

III. Soruları cevaplayın: Answer the open-ended questions:

 

 

     Biri işadamı ve çay merasimi üstadı Yamada Torajiro, biri mimar, profesör ve ilk Japon mimarlık tarihçisi İto Chuta; diğeri de Budist din adamı, araştırmacı Otani Kozui. Üçü de Japonya’da kendi alanlarında iz bırakmış önemli isimler. Her biri 19. Yüzyılın sonu, 20. Yüzyılın başında, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne merak sarıp İstanbul’a geldi ve burada yaşadıklarına dair eserler de bıraktılar.

 

 

 1. Üçünün ortak özellikleri neler?
 2. İstanbul’a niçin geldiler?
 3. İstanbul’a ne zaman geldiler?
 4. İstanbul’da yaşadıklarını nasıl öğreniyoruz?

 

 

Torajiro, ‘Türkiye’ye Resimli Bir Bakış’ adlı İstanbul’u çağdaş bir Japon’un gözünden anlatan bir kitap yazarken, Chuta Osmanlı topraklarını kapsayan ayrıntılı bir seyahatname, mimari eserlerle ilgili çizimler, fotoğraflar ve konferans kayıtları bıraktı. Budist Kozui ise cumhuriyetin ilk yıllarından önce Atatürk ile Ankara Sanayii Ziraiyye şirketini sonra da Bursa’da Mehmet Memduh Bey  (Gökçen) ve Kavalalı Hüseyin Bey ile birlikte, şehirde ipek kumaş üretimini canlandırmaya yönelik, ipek dokumacılığı üzerine bir fabrika kurdu.

 

 

 1. Torajiro kitabında ne anlatıyor?
 2. Chuta İstanbul’da neler bıraktı?
 3. Kozui şirketini ne zaman kurdu?
 4. Kozui fabrikayı kim ile kurdu?
 5. Kozui ne fabrikası kurdu?

 

 

Her üç Japon aydını için Osmanlı mirası üzerine kurulan Atatürk’ün genç cumhuriyeti, doğu modernleşmesinin hayalden gerçeğe dönüştürülmüş öncü bir modelidir. Suna ve  İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde açılan ‘Hilal ve Güneş’ sergisi de işte bu üç önemli adamın izlenim tecrübe ve geride bıraktıklarını bir arada görme şansı veriyor. Ayrıca müzelerden, özel koleksiyonlardan ilk kez gün ışığına çıkan pek çok tarihi eser, obje ve dökümanlar da sergide yer alıyor.

 

For 4th year students:

 

 1. Üç Japon için genç cumhuriyet nedir?
 2. Hilal ve Güneş nedir?
 3. Hilal ve Güneş nerede açıldı?
 4. Hilal ve Güneş ne şansı veriyor?
 5. Sergide başka neler var?
 6. Sizce serginin adı niçin Hilal ve Güneş?

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book