1.3 Mustafa

1.3.5 Dil Bilgisi

I.

Yatağın karşısındaki duvarda asılı duran tabloya gözü takılıyor.

[Duvar yatağın karşısında: Yatağın karşısındaki duvar. Tablo aslılı duruyor. Asılı duran tablo. Tabloya gözü takılıyor.]

Harbiye yıllarında çekilen bu fotoğraf Mustafa Kemal’le kuşağını resmediyordu. [Bu fotğraf Harbiye yıllarında çekilmiş. Bu fotoğraf Mustafa Kemal’le kuşağını resmediyor. ]

Sınırları Batı Akdeniz’den Avrupa içlerine dek uzanan dev imparatorluk küçülmeye başlamıştı. [Dev imparatorluğun sınırları Batı Akdeniz’den Avrupa içlerine dek uzanıyordu. Dev imparatorluk  küçülmeye başlamıştı.]

Selanik yakınlarındaki bir çiftlikte kahyalık yapan dayısının yanına sığınmışlardı. [ Çiftlik Selanik yakınlarında: Selanik yakınlarındaki bir çiftlik. Dayısı çiftlikte kahyalık yapıyordu. Kahyalık yapan dayısı. Dayısının yanına sığınmışlardı.]

 

 

Make new sentences by using the bold words.

1………………….duran …………

2………………….çekilen ……………

3. ………………..…uzanan…………

4…………….lık/lik/luk/lük yapan ………………

 

 

II.

Hiçbir şey babasını kaybetmiş, evinden uzaklaşmış bu çocuğun sıkıntısını dağıtmaya yetmiyordu.

Bu çocuk babasını kaybetmiş.  babasını kaybetmiş  bu çocuk ….

Bu çocuk evinden uzaklaşmış.  evinden uzaklaşmış bu çocuk

babasını kaybetmiş  bu çocuk, evinden uzaklaşmış bu çocuk:

babasını kaybetmiş, evinden uzaklaşmış bu çocuk

çocuğun sıkıntısı:

bu çocuğun sıkıntısı

babasını kaybetmiş, evinden uzaklaşmış bu çocuğun sıkıntısı

 

Hiçbir şey yetmiyordu.

Hiçbirşey dağıtmaya yetmiyordu.

Hiçbirşey sıkıntısını dağıtmaya yetmiyordu.

Hiçbirşey bu çocuğun sıkıntısını dağıtmaya yetmiyordu.

 

Bu telefonun şarjı bitmiş.

Bu telefonun modası geçmiş.

Bu telefonu kimse almak istemiyor.

……………………………………………………………………..

 

 

III.

Bu, kaybettikleri üçüncü çocukları.

Bu, (onların) çocukları.

Bu  üçüncü çocukları.

Çocuklarını kaybettiler: kaybettikleri çocukları

Bu ( benim) al-  birinci kitap
Bu  (senin) git-  on beşinci
Bu (onun) iç-  kaçıncı
  1. O, kendi kaderini kendisi çizecekti.
Ben kendi ev ….. al-
Sen …… ödev …… … yap ?
O …… araba …. sür (-)

 

IV. Kaymak Hafız’dan feci bir dayak yedikten sonra ben artık o okula gitmem, demişti. 1.Kaymak Hafız’dan feci bir dayak yedi.(sonra) 2.Ben artık o okula gitmem, 3.dedi.

 

……………………………………………………………………

1.     Sinemaya gitti. 2. Ben artık gişede bilet almam. 3. dedi.

 

……………………………………………………………………

1.     Dağa zorlukla tırmandı. 2. Ben artık seninle seyahate çıkmam.3. dedi.

……………………………………………………………………

1.     Kapıyı sessizce açtı. Siz artık burada kalmayın.3. dedi.

 

V.Manastır’a geldiğinde yenik başladığı bir hayat geride kaldı.

 

Manastıra geldi. Manastıra geldiği zaman. Manastıra’a geldiğinde

Hayata yenik başladı: Yenik başladığı hayat

Bir hayat geride kaldı.

 

Üniversiteden mezun oldu. İki yıl önce araba almıştı. Onu sattı.

……………………….duğunda …………….dığı …………

 

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book