1.5 Üç Kişi

1.5.5 Dil Bilgisi

I.

     Biri işadamı ve çay merasimi üstadı Yamada Torajiro, biri mimar, profesör ve ilk Japon mimarlık tarihçisi İto Chuta; diğeri de Budist din adamı, araştırmacı Otani Kozui. Üçü de Japonya’da kendi alanlarında iz bırakmış önemli isimler. Her biri 19. Yüzyılın sonu, 20. Yüzyılın başında, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne merak sarıp İstanbul’a geldi ve burada yaşadıklarına dair eserler de bıraktılar.

 

 

  1. Biri (one), biri (another one), diğeri de (the other one):

 

Boşlukları doldurun: Fill in the blanks:

 

Biri ……….. ve …………. Yeter Türk, biri  …….., ………ve ilk ……. İsmail Çatal; diğeri de …………, ………….Orhan Pamuk.

 

Kendi örneğinizi yazın: Write your own sentence by using the grammar above.

 

 

 

 

  1. Üçü (de) (three of them) : 

 

Boşlukları doldurun: Fill in the blanks:

Üçü de………………

 

Kendi örneğinizi yazın: Write your own sentence by using the grammar above.

İki………………………….

Beş………………………….

Altı…………………………

Yüz…………………………

 

 

 

 

  1. Her biri (each of them)

 

 

Boşlukları doldurun: Fill in the blanks:

Her biri………………

 

Kendi örneğinizi yazın: Write your own sentence by using the grammar above.

 

 

 

 

 

 

  1. Üçü de Japonya’da kendi alanlarında iz bırakmış önemli isimler. Three of them are significant figures who left their one’s mark in their field in Japan.

 

Üçü de [Japonya’da kendi alanlarında iz bırakmış] önemli isimler.

 

Boşlukları doldurun: Fill in the blanks:

…………… bırakmış ……………….

 

Kendi örneğinizi yazın: Write your own sentence by using the grammar above.

…… […………………..okumuş] zeki , öğrenciler.

…… […………………..gelmiş] kibar , misafirler.

 

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti’ne merak sarıp İstanbul’a geldi ve burada yaşadıklarına dair eserler de bıraktılar. After they developed interest to Republic of Turkey, they came to İstanbul and gave worked regarding to live here (there).

 

[………..ıp /ip/up/üp] [………… -di/dı/du/dü/tı/ti/tu/tü ve] [-di/dı/du/dü/tı/ti/tu/tü] .

 

[………..bakıp] [………… aldı ve] [……… okudu] .

 

 

II.

Torajiro, ‘Türkiye’ye Resimli Bir Bakış’ adlı İstanbul’u çağdaş bir Japon’un gözünden anlatan bir kitap yazarken, Chuta Osmanlı topraklarını kapsayan ayrıntılı bir seyahatname, mimari eserlerle ilgili çizimler, fotoğraflar ve konferans kayıtları bıraktı. Budist Kozui ise cumhuriyetin ilk yıllarından önce Atatürk ile Ankara Sanayii Ziraiyye şirketini sonra da Bursa’da Mehmet Memduh Bey  (Gökçen) ve Kavalalı Hüseyin Bey ile birlikte, şehirde ipek kumaş üretimini canlandırmaya yönelik, ipek dokumacılığı üzerine bir fabrika kurdu.

 

 

 

  1. anlatan bir kitap : a book telling (Istanbul)

 […….-en/an]  bir ………

 

Boşlukları doldurun: Fill in the blanks:

…………… an bir ……………….

 

Kendi örneğinizi yazın: Write your own sentence by using the grammar above.

[………-en/-an] bir film

[………-en/-an] bir roman

[………-en/-an] bir şiir

 

 

 

 

 

  1. Torajiro, bir kitap yazarken çizimler, Chuta fotoğraflar ve konferans kayıtları bıraktı. Whereas Torajiro wrote a book, Chuta left photographs and lecture records.

[…………rken] ………….-di/dı/du/dü/tı/ti/tu/tü .

 

 

(to watch) (to write)
(to go) (to go)
(to learn) (to play)

 

III.

 

Her üç Japon aydını için Osmanlı mirası üzerine kurulan Atatürk’ün genç cumhuriyeti, doğu modernleşmesinin hayalden gerçeğe dönüştürülmüş öncü bir modelidir. Suna ve  İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde açılan ‘Hilal ve Güneş’ sergisi de işte bu üç önemli adamın izlenim tecrübe ve geride bıraktıklarını bir arada görme şansı veriyor. Ayrıca müzelerden, özel koleksiyonlardan ilk kez gün ışığına çıkan pek çok tarihi eser, obje ve dökümanlar da sergide yer alıyor.

 

Her üç Japon aydını için Osmanlı mirası üzerine kurulan Atatürk’ün genç cumhuriyeti, doğu modernleşmesinin hayalden gerçeğe dönüştürülmüş öncü bir modelidir. For the three of Japanese intellectuals, the young republic of Atatürk founded on heritage of Ottomans is a pioneering model of  eastern modernization, transformed from dream to the truth .

 

[Her üç Japon aydını] için [Osmanlı mirası üzerine kurul]an [Atatürk’ün genç cumhuriyeti], [doğu modernleşmesinin (hayalden gerçeğe dönüştürülmüş) öncü bir modelidir].
 

[…………….] için : for students

[……………..]an :   written

[………………] : homework

[……………….]: an excellent  model of Turkish grammar

 

 

 

License

DERİN TÜRKÇE Copyright © by Funda Derin. All Rights Reserved.

Share This Book