Talking about Seasons and the Weather

How to Talk about the Weather/Season

How to Talk about the Weather/Season

tolu

HOW TO TALK ABOUT THE WEATHER/SEASON

Use weather/season names and other associated nouns, actions, and adjectives.

 

 

Nouns

 

Verbs  Adjectives   Adverbs
Nature
 

rain = òjò

cold = òtútù

snow = yìnyín

 

 

rain/snow = rọ̀

rain/snow on = pa

stopped raining/snowing = dá

 

wet = tutù

 

 

a little = díè

much = gan (an ni)

 

sun = òòrùn

hot = gbóná

 

shine = ràn

shine on = pa

 

dry = gbe  

a little = díè

much = gan (an ni)

 

moon = òsùpa

thunder = árá

Atẹ̀gún, afẹfẹ = wind

 

 

shine = tàn

strike = sán

blow = fẹ́

 

a little = díè

much = gan (an ni)

 

Clothings
cloth = aṣọ

hat/cap = fìlà

coat = kóòtù

boot = búùtù

 

 

wear =wọ̀

cover = bò

 

thick = nípọn

light = fẹ́lẹ́

 

a little = díè

much = gan (an ni)

 

Body
eyes = ojú

body = ara

 

shake = gbọ̀n

 

 

pale = funfun

wet = tutu

dry = gbe

 

 

a little = díè

much = gan (an ni)

 

Others
water = omi

oúnjẹ = food

 

hot = gbóná

cold = tútù

 

a little = díè

much = gan (an ni)

 

 

 

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by tolu. All Rights Reserved.