Ìlera (Health)

Ẹ̀yà Ara: Remember the body parts?

Kíni àwọn eya ara wọ̀nyí?

 

[1][2]


  1. null
  2. 1. ori 2. oju 3. imú 4. ọrùn 5. irun 6. etí 7. Ọ̀daràn, olè, ọlọ́ṣà, ọ̀lẹ àti oníjàgídíjàèjìká 8. igunpa 9. àyà 10. apá 11. ọwọ 12. ìka ọwọ 13. àtànpàkò 14. ẹsè 15. ẹsẹ 16. ìka ẹsẹ 17. orókún

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by kdthomp3. All Rights Reserved.