Expressing Pain and Illness

Tobi Idowu

  1. To express pain, you can use the body parts + personal pronouns + generic verb, dùn (which is, pain).
  2. You can use body parts + personal pronouns + specific idiom to talk about a specific illness.
  3. Sometimes, you can also use particular illness + verbs (such as se, mú, gbé) + personal pronouns

 

 

Orí ń dùn mí

 

Ẹsẹ̀ ń dùn wọ́n

 

Ojú ń dùn é

 

Ọwọ́ ń dùn mí

 

  1. Ojú ń ta mí

Imú ń ro mí

Inú ń run mí

Ara ń ro mí

Àyà ń ta mí

 

  1. Òtútù ń mú mi

Ibà ń se mí

Òyì ń kọ́ mi

Ẹ̀fọ́rí ń ṣe mí

Èébì ń gbé mi

Ara ń só mí

Ikọ́ ń ṣe mí

 

Ise sise (role-playing)

 

Assume either of you is a doctor while the other is a patient. The doctor asks questions. The patient says what’s doing them, while the doctor offers a medical solution. Use these words as cues to talk (ẹ̀yìn, inú, ibà, ikọ́, àyà, ara, ojú).

 

Inú mi duń

 

Inú ń duń mí

 

Example:

Doctor: Kí ló ń ṣe ẹ́?

Patient: Orí ń fọ́ mi

Doctor: Pẹ̀lẹ́, lo asipírínì

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by Tobi Idowu. All Rights Reserved.