Talking about Seasons and the Weather

Talking about Seasons and the Weather

If you want to say that you are cold, you say something similar to “cold is catching me”.

Otútù ń mú mi                                   I am cold

Otútù ń mú Olú                                 Olu is cold

Otútù ń mú wa                                  We are cold

 

Notice that you use object pronouns to replace the name of the person who is suffering from the cold

Otútù ń mú u                     He/She is cold

Otútù ń mú ẹ                      You are cold

 

But if you want to simply say that the weather is cold, you remove the object pronoun

Otútù ń mú                         It (the weather) is cold

 

Other similar expressions are:

Ooru ń mú mi                    I am hot

Ooru ń mú                          It (the weather) is hot.

Ọyẹ́ ń mú mi                       I am suffering from the harmattan

Ọyẹ́ ń mú                             There is harmattan

Òjò ń pa mi                         Rain is falling on me

Òjò pa ìwé mi                     Rain fell on my books

 


Check Your Understanding


Listen to the following monologue by Òjó, a student from Nigeria.

Transcript

Listen to the monologue again and answer the following questions:

  1. Àkókò (seasons) mélòo ni Òjó sọ nípa rẹ̀? Dárúkọ wọn.
  2. Àkókò wo ni Òjó feran jù?
  3. Kí ni àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbà òjò?
  4. Irú oúnjẹ wo ni o rò pé àwọn Yorùbá máa ń jẹ ní ìgbà òjò?
  5. Kí ni ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn máa ń mú wá?

Writing Activity

In not less than 150 words, Write about a season of the year that you like. What time of the year does this season begin? What do you like about this season?  What do people like to do during this season? How does this season compare to other seasons of the year?

Note: You may use Òjó’s monologue as a prototype for your essay, but you are also free to be creative with your language use.

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by kdthomp3. All Rights Reserved.