Describing my Family

Vocabulary

ẹbí—family

kéré—small

ńlá—big

màmá—mother

bàbá—father

àbúrò obìrin—younger sister

ẹ̀gbọ́n obìrin—older sister

àbúrò ọkùnrin—younger brother

ẹ̀gbọ́n ọkùnrin—older brother

gbogbo—all

kankan—any

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by kdthomp3. All Rights Reserved.