Sura ya tisa [9]

65 Jamii (picha)

Nyumba ya mwalimu Morogoro.

 

Ndani ya nyumba: Kitanda na chandarua.

 

Chandarua: wakati wa kulala.

 

Sebule, yaani chumba cha kuzungumzia.

Exercise

Andika insha ya aya mbili. Eleza mazingira ya ndani ya nyumba ya Mwalimu Thomas wakati Rosa alitembea kwake. Leta kwa mwalimu darasani.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.