Sura ya kumi [10]

69 Video: Tatizo

Baada ya kutazama picha ya video andika insha  inayojumuisha mawazo yafuatayo:

  1. Ualimu 2. Usafirishaji 3. Elimu 4. Nyumba ya mwalimu Mgogoro

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.