Sura ya kumi na tatu [13]

92 Video 2: Mnara

Activity:

Fanya utafiti na uandike insha kuhusu minara au ngome za kikoloni katika Afrika Mashariki.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.