Sura ya kumi [10]

71 Ualimu (picha)

Chuo cha Kilimo cha Sokoine, Morogoro.

 

Profesa Hinnebusch(mwandishi wa Kiswahili: Msingi) ufukoni, Unguja.

 

Taasisi ya Kiswahili, Unguja.

Zoezi:

Fikiria kuhusu taaluma ya ualimu na uandike insha ya ukurasa moja kuhusu changamoto za kufundisha lugha ya kigeni.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.