Sura ya kumi na mbili [12]

85 Video 2: Ugomvi

Activity:

Tazama mazungumzo katika picha ya video na uandike mswada wa kuendeleza mazungumzo hayo. Kumbuka kujumuisha maswala ya uaminifu katika ndoa.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.