Sura ya nane [8]

55 Matumizi ya Lugha

SARUFI: MNYAMBULIKO WA KUFANYANA
                 MNYAMBULIKO WA KUFANYUA

The Reciprocal form (Mnyambuliko wa Kufanyana) expresses interaction, and is marked by – an –.
E.g.
             penda, love                                pendana, love each other/one another
            busu, kiss                                   busiana, kiss (each other)
            samehe, forgive                          sameheana, forgive each other
            kubali, agree                              kubaliana, agree (with each other)
            pa, give                                      peana, give each other

Examples:
Walipomaliza kusalimiana Zakaria alitikisa kichwa.

When they had greeted each other Zakaria shook his head.
–> salimu, greet
Walitazamana machoni.

They looked into each other’s eyes.
–> tazama, look

Kumbuka:
Tulionana naye. 1. We saw each other/met with him/her. (2 people involved)
2. We saw/met with him/her.(3 or more people involved)

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.