Sura ya kumi na moja [11]

79 Video 2: Keki

Activity: Insha

Fanya utafiti kuhusu sherehe ya kutaka keki ya arusi katika utamaduni wa Marekani. Je, sherehe hii ya video inatofautiana na utafiti wako? Fafanua.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.