Sura ya kumi na mbili [12]

83 Video 1: Mbakaji

Activity:

Tazama picha ya video na utafakari kuhusu mada hii: Ni haki kuchukulia sheria mkononi kwa kuwaadhibu wabakaji. Andika maoni yako kuhusu mada hiyo.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.