Sura ya kwanza [1]

5 Jiografia: Kisiwa cha Ukerewe (picha)

Ziwa la Victoria na kisiwa cha Ukurewe

 

Shamba la mpunga

 

Jengo la Wajerumani/wakati wa ukoloni, Ukerewe.

 

Jaza mapengo kwenye zoezi

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.