Sura ya kumi na moja [11]

76 Uchumi (picha)

Maisha ya mashambani yakisawiriwa na sanaa.

 

Wanawake wakilima.

Shamba la mimea

 

Activity:

Picha hizi zinaonyesha mandhari ya Tanzania na shughuli za wakulima. Mwandikie rafikiĀ  yako barua na umweleze kuhusu mandhari hayo.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.