Sura ya kumi na tatu [13]

89 Jiografia: Ukerewe (picha)

Mawingu meusi.

 

Mwandishi na ngoma ya Kikerewe.

Activity: Insha

Jiografia ya Tanzania ni tofauti na ile ya Marekani. Andika insha kuhusu majira ya Tanzania.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.