Sura ya kumi na moja [11]

68 Video 1: Kanisani

 

Activity:

Tazama picha ya video kuhusu sherehe ya arusi kanisani halafu utazame video hii  ya  Sherehe za bibi Arusi: Waisilamu. Andika insha kuhusu tofauti ya taratibu za sherehe hizo.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.