Sura ya tatu [3]

20 Katani (picha)

Mikonge, Morogoro.

 

Kusafirisha mikonge kiwandani.

 

Nyuzi zimetolewa.

 

Katani ikikauka.

 

 

Katani iko tayari kuuzwa.

 

kofia ya katani

kikapu cha katani                                        Mikeka ya katani

maswali

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.