Sura ya kumi na moja [11]

78 Jamii (picha)

Kutoa mwari, Morogoro.

 

Kutoa mwari: majirani na marafiki.

 

Familia ya ‘mwari’ na wageni.

 

Maswali:

Andika insha kuhusu matukio katika picha.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.