Sura ya kumi na moja [11]

73 Matumizi ya Lugha

SARUFI:       

(1)            VIUNGO

(2)            TANAKALI SAUTI

                                  VIUNGO

            hali                             while, as, -ing
            huku                           while, as, -ing
            ili                                so that, in order that
ingawa                        although
            isipokuwa                   except, … that, …for
            kama kwamba            as if, as though
            ndiyo maana               that’s why
            ndiyo sababu              that’s why
            wakati                        when, while
            yaani                          that is, that’s to say, i.e.

Zoezi la kwanza

TAFSIRI. JAZA.

  1. Regina alikuwa mwanamke mwenye busara  hakuwa na kisomo cho chote (12).  
  2. Nyoka alionekana  alikuwa amebanwa na mlango (13).  
  3. “Kumbe  uko mnyamavu namna hii! Ulifikiri tutafukuzwa!” (28) 
  4. Nywele nyeupe –  hazikuwa nyingi – ziliweza kuonekana (40).  
  5. Rosa alikwenda chumbani mwake  akilia (65).  
  6. Albert alikuwa akifanya kazi  akipika chakula cha jioni (67).  
  7. Mtu wa shamba huangalia nyota  apate kulima zao fulani (71).  
  8. “Sura yako naikumbuka  jina nimesahau.” (74)  
  9. Aliona ni yule Charles wa zamani,  ndevu (76).  

                            TANAKALI SAUTI

             aa!                     oh no, hold on there (disagreement)
             a! a! a!               oh no! oh my god!
             hebu                   c’mon, let’s …..
             kumbe                lo and behold, bingo! surprise!
             lo; loo                wow, surprise!
             ooo!                  oh; I see
             ooo?                  is that so?

 

Zoezi la pili

TAFSIRI NA JAZA.

1           Alikwenda kuzima koroboi. ………..! Aliona nyoka mkubwa mweusi
[….]. (12)
2          “Mimi fikiri wewe iko fanya kaji majuri (= unafanya kazi vizuri), ……….
danganya.” Baniani alifoka. (15)
3          Ilikuwa mara ya kwanza kwa Stella kuona walevi – […] “Angalia!
Angalia! ….. ….. …..!”             (19)
4           “Mnataka nini watoto wangu?”
             “Mzee sisi tunatafuta mayai ya kununua.”
             “ …….! ……….. mnatafuta mayai tu.” Ninayo machache. [….] (23)
5           “Zakaria, inafaa uache ulevi.”
             “ ……….. mke wangu, unafikiri ulevi ni ugonjwa?” (24)
6           “Flora, …….. tuone picha za boys wako!” (63)

Zoezi la tatu. MCHEZO MFUPI.
Wanafunzi waandae michezo mifupi kwenye vikundi, wakitumia mifano mingi ya
tanakali sauti.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.