Sura ya tisa [9]

58 Video 2: Mwalimu

Tazama video kisha jibu maswali:

Fikiri wewe ni mwalimu. Mwanafunzi wako anasema ana mimba yako. Sema naye nini mtafanya. Rekodi hotuba yako kwa ukurasa wa discussion wa Canvas.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.