Javanese

Grammar: -e/ne and -ipun/nipun

Indonesian and Javanese share similar grammatical rules. Both are agglutinative languages, meaning they use morphemes, usually in the form of affixes, to indicate meaning. One such morpheme is the suffix -e/ne & -ipun/nipun, which roughly equates to the Indonesian nya. Like nya, this suffix can denote possession (jenenge…his name or “sapa jenenge” what is your name?), specificity (griyanipun….the house), an expression (biasane…usually), and more.

  1. Vocabulary
Ngoko Krama Krama Inggil / Andhap Bahasa Indonesia English
Kanca Rencang Teman
Sapa Sinten Siapa
Jeneng Nami/nama asma (KI) Nama
Aku Kula Dalem (KA) Aku / saya
Seneng Remen Suka
Kowe Sampeyan Panjenengan Kamu / Anda
Dheweke Piyambakipun Panjenenganipun (KI) Dia
Piye kabare? Kados pundi kabaripun? Apa kabar?
Uga Ugi Juga
Apik Sae Baik
-e / ne (if it follows a vowel) -ipun / nipun (if after a vowel) nya

2.  Conversation

Adopted from Wisma Bahasa, Buku Sinau Basa Jawi 1

 

3. Practice
Translate the below sentences from Indonesian to Javanese. 

  1. Apa kabar?
  2. Dia temannya.
  3. Siapa namanya?
  4. Siapa nama bapak Anda?
  5. Nama ibu saya Maria.

 

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Resources for Self-Instructional Learners of Less Commonly Taught Languages Copyright © by University of Wisconsin-Madison Students in African 671 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.