Malagasy

Malagasy: Price Negotiation – Fabric

Price Negotiation: Fabric

Malagasy English Key Vocabulary
Manana lamba ve ianao? Do you have cloth? lamba – cloth
Te hividy akanjo ve ianao? You want to buy clothes? te – to want

mividy – to buy

akanjo – clothes

Tsia, mila lamba hanaovana akanjo aho. No, I would like cloth to make clothes. mila – to need

manaovana – to make

Eny, manana lamba izahay. Ity misy landy sy volonondry ary vovondandy. Ny lasoa dia tsara tarehy be. Yes, we have cloth. Here is silk, wool, and cotton. The silk cloth is very beautiful. izahay – we

ity – here

misy – is/are found

vovondandy – cotton

lasoa – silk cloth

tsara tarehy – beautiful

Mila lasoa aho, satria manao lobaka lava tanana. I want silk cloth, because I am making a long-sleeved shirt. satria – because

lobaka – shirt

lava – long

tanana – hand/arm/sleeve

Mila lasoa aho, satria manao t-shirt fohy tanana. I want silk cloth, because I am making a short-sleeved T-shirt. satria – because

fohy – short

Mila lasoa roa metatra ianao. You need two meters of silk cloth. metatra – meter
Hoatrinona ny roa metatra amin’ny lasoa? How much are two meters of silk cloth? roa – two
Iray alina ariary isaky ny metatra izany. Roa alina ariary izany. That will be ten thousand ariary per meter. Twenty thousand. iray – one

alina – ten thousand

isaky ny – each/every time/unit

Manana lasoa manga ve ianao? Do you have blue silk cloth? manga – blue
Tsia, tsy manana, azafady. No, I don’t have it, sorry. azafady – please/sorry
Mampalahelo. Manana lamba landy mena ve ianao? Sad. Do you have red silk cloth? mamapalahelo – sad

mena – red

Eny, manana an’io lamba mena mazava io aho. Yes, I have that bright red cloth. mazava – bright

io – that

Eny, manana an’ity lamba mena mazava ity aho. Yes, I have this bright red cloth. ity – this
Efa raikitra ve ny vidiny? Is the price fixed? raikitra – fixed

vidy/vidiny – price

Mety ve? Does that work?  
Miakara kely. There’s a little room. kely – little
Alaivo fito arivo ariary ny iray iray metatra ve ianao? Will you take seven thousand ariary per meter? alaina – to take
Tsia, afaka ampiakarina kely. No. Come up a little. ampiakarina – to rise up (relative form)
Mety valo arivo ve ianao? Will you take eight thousand?
Eny, mety. Yes, that works.
Ity enina arivo sy iray alina Ariary. Here is sixteen thousand Ariary.
Ity ny volanao. [preferred] Here is your money. vola – money
Misaotra anao. Veloma! I thank you. See you next time! veloma – goodbye
Veloma! Goodbye!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Resources for Self-Instructional Learners of Less Commonly Taught Languages Copyright © by University of Wisconsin-Madison Students in African 671 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.