Swahili

Shughuli za kila siku- Daily Activities

olanipekun

Objective: Respond to and talk about different daily activities.

Step 1 (Introduction): List all the daily action words, places you go, everyday items you know, and people you interact with. After this talk about your daily activities.

Vocabulary

verbs places people things
amka

sema

enda

piga

kula

fanya

ondoka

kula

soma

kuzumguza

shule

duka

 

familia

rafiki

mwalimu

kitabu

chakula: kifunguwa kinywa, chakula cha mchana, na chakula cha jioni

maji

nguo

simu

 

Jina langu ni Toyin. Ninataka kusoma shuguli zangu za kila siku. Mimi ninaamka saa moja azubuhi. Kwa sababu si kula chelewa, napiga nyumbani. Kwa hivyo, mimi ninakula kifunguwa kinywa saa tano. Naenda shule kufanya kazi au kusoma wakati mwingine. Ninasoma Kiswahili kila siku. Ninakula chakula cha mchana saa kumi na tatu.

Step 2: Read Omari Kutuwa daily activities in Furahia Kiswahili in lesson 8 and note the differences: ways of expressing habitual activities, talking about time and more associated time vocabulary.

Note:

  1. hu is used to express habitual events.
  2. always is kila mara, usually is kawaida ,sometimes is mara nyingine

Step 3: Answer the questions that follow Omari Kutuwa’s daily activities.

Step 4: Rewrite and record an audio of your daily activities.

 

Reference

Baraza la Kiswahili la Taifa (Tanzania). (2014). Furahia Kiswahili: Kiswahili kwa Wageni