Malagasy

Malagasy: Medical 2 – Limbs and Other Body Areas

Limbs and Other Body Areas

loha head
lohako
 – my headlohany – his/her head
tarehy face
orona nose
vavorona nostril
tetezanorona nasal bone
takolaka cheek takolako – my cheek

takolany – his/her cheek

sofina ear
volo hair (general) singam-bolo –  a single hair

singan’ny sigara – a single cigarette

lela tongue fiteny – language
ati-tenda throat (inside)
hatoka back of the neck
tenda neck
vozona trapezius area (usually used for animals) vozona akanjo – (shirt) collar
soroka shoulder
tanana arm (anatomical) fitaovam-piadiana – arms (weapon)
helika armpit
kiho elbow
sandry / sandry tanana upper arm be sandry – big arm
[unknown] lower arm/forearm
felatanana
atin-tanana
palm (of hand) felatanana also refers to fingers
voho-tanana back of hand
hatontanana wrist
tanan’ilay hand
felatanana
rantsan-tanana
finger
ankibe thumb
ankihikely little/pinky finger
fanondro index/pointing finger manondro – to point
fanondro adala middle finger literally “crazy finger”
kitrotanana knuckle
vatana whole body
kibo abdomen
faritry ny kibo abdomen area
anoloana front
vatana anoloana front of the body
vatana aoriana back of the body
tratra chest
nono breast
lohanono nipple
hozatra muscle
taolana bone
kibo stomach / belly
foitra navel
fitombenana butt (anatomy)
ravimbody buttocks
vody butt / ass / buttocks (vulgar)
amin’ny teta crotch / groin
Faritra misy ny fananahana. Area of sexual reproduction.
filahiana
lataka
tabory
penis
fivaviana
fory
kindy
vagina
tongotra leg
fe thigh
lohalika kneecap / front of knee
laditra back of knee
kirango shin
ranjo back of lower leg / calf
dia fehin ankle
rantsontongotra toe
ankihibe tongotra big toe
ankihikely tongotra little toe
tongotra foot
ati-tongotra arch of the foot
hato-tongotra back of the ankle
ombelahin-tongotra ankle joint
vodi-tongotra heel
voho-tongotra “back” (top) of the foot
faladia sole (noun) of the foot
Folo ny rantsan-tanako sy rantsan-tongotro folo. I have ten fingers and ten toes.
Folo ny rantsan-tanana sy folo ny rantsan-tongotro. [People in general] have 10 fingers and 10 toes.
Eo akaikin’ny hato-tanana ny rantsantanana. The fingers are near the wrist. akaiky – near / close to

anilany – next to

Eo akaikin’ny forearm ny kiho.

Eo akaikin’ny avant-bra ny kiho.

The elbow is near the forearm.
Ny kiho dia tsy eo anilan’ny soroka. The elbow is not near the shoulder.
Mifandray amin’ny loha ny tenda. The neck connects to the head.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Resources for Self-Instructional Learners of Less Commonly Taught Languages Copyright © by University of Wisconsin-Madison Students in African 671 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.